LHIW

  • Laboratorium
    Laboratorium

LHIW - Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Wibroakustyki Maszyn należy do jednych z najbardziej zaawansowanych w zakresie hydrauliki siłowej oraz diagnostyki wibroakustycznej na arenie krajowej oraz europejskiej. W Laboratorium oprócz szerokiej oferty dydaktycznej dedykowanej dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, realizowane są również badania naukowe na potrzeby prac magisterskich i  doktorskich oraz projektów naukowych, a także profesjonalne pomiary na zlecenia zewnętrzne, w tym przemysłowe.

Laboratorium, jako jedyne w kraju posiada uprawnienia do atestacji elementów i układów hydraulicznych pod kątem wypromieniowania hałasu. Laboratorium w głównej mierze bazuje na aparaturze do badań drgań i hałasu oraz do badań wielkości mechanicznych i hydraulicznych. Pełen wykaz aparatury badawczej w laboratorium obejmuje łącznie ponad 200 pozycji. Komora akustyczna pogłosowa do badań wibroakustycznych spełnia normę ANSI S1.21-1972 oraz PN-85/N-01334 i daje możliwość atestowania maszyn i urządzeń pod kątem drgań i hałasu. Ponadto laboratorium posiada unikatowy zestawy aparatury do pomiaru emisji hałasu metodami energetycznymi - sonda i holografia akustyczna (metoda STSF) pozwalają na identyfikację źródła hałasu oraz pomiary mocy akustycznej wg normy ISO 9614. W skali światowej łącznie jest ok. 50 systemów do holografii akustycznej w tym tylko jeden w Polsce.

Interdyscyplinarny zespół badawczy tworzą doświadczeni pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, którzy prowadzą od kilkudziesięciu lat prace badawczo-rozwojowe w obszarze Napędu Hydrostatycznego. W wyniku realizacji licznych projektów, zespół badawczy Laboratorium może poszczycić się wdrożeniami przemysłowymi oraz ważnymi nagrodami i wyróżnieniami. Zespół pracowników Laboratorium nie ustaje w rozwijaniu oferty dydaktycznej i badawczej, starając się dbać o możliwie największy profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań. Jedną z wielu działalności Laboratorium jest również prowadzenie szkoleń z zakresu napędów i sterowań hydraulicznych dla kadry inżynierskiej przedsiębiorstw poprzez realizację autorskich programów szkoleniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!